• Lavići – igra ubacivanja loptica. Poticaj razvoja fine motorike, koncentracije i suradnje

Ribice – Zajednička izrada plakata na temu Zima za uređenje sobe dnevnog boravka, poticanje na maštu, timski rad i suradnjuLavići – istraživanje snježne kugle uz pjevanje pjesmice Padaj, padaj snježiću.