• Ribice – Zajednička izrada plakata na temu Zima za uređenje sobe dnevnog boravka, poticanje na maštu, timski rad i suradnju

Ribice – Edukativna igra memorije na zabavan način – igre za vježbanje memorije vrlo su korisne za poboljšanje sposobnosti pamćenja i boljeg učenjaLavići – igra ubacivanja loptica. Poticaj razvoja fine motorike, koncentracije i suradnje