• Lavići – likovna aktivnost bojanja salveta, špricanje istih te lijepljenje dijelova na podlogu – izrada sladoleda, poticanje na likovno stvaralaštvo i izražavanje

Ribice – završna priredba, izvedba uvježbanih pjesmica i recitacija pred roditeljima, razvoj vještine nastupanja pred publikomLavići – senzorno taktilna aktivnost micanja loptica unutar rukavice, poticanje na finu motoriku šake i prstiju i okulomotoriku