• Lavići – senzorno taktilna aktivnost micanja loptica unutar rukavice, poticanje na finu motoriku šake i prstiju i okulomotoriku

Lavići – likovna aktivnost bojanja salveta, špricanje istih te lijepljenje dijelova na podlogu – izrada sladoleda, poticanje na likovno stvaralaštvo i izražavanjeŽirafice – igra rastresitim materijalom na svjetlećem stolu. Poticanje na razvoj fine motorike šake i prstiju, senzoriku i na istraživanje prirodnih materijala.