• Lavići – obilježavanje Majčinog dana kroz likovnu aktivnost i učenje pjesmice Mama. Poticaj razvoja kreativnosti, likovnog izražavanja i govora.

Bubamare i Zečići – zajednička aktivnost – čitanje slikopriče Draga mama, poticanje govornog razvojaLavići – ubacivanje pompona po boji. Razvoj vještine baratanja predmetom i usvajanje osnovnih boja.