• Lavići – ubacivanje pompona po boji. Razvoj vještine baratanja predmetom i usvajanje osnovnih boja.

Lavići – obilježavanje Majčinog dana kroz likovnu aktivnost i učenje pjesmice Mama. Poticaj razvoja kreativnosti, likovnog izražavanja i govora.Lavići – zajednička senzorna igra s kockicama. Poticaj razvoja senzorike, suradnje i kreativnosti