• Lavići – zajednička senzorna igra s kockicama. Poticaj razvoja senzorike, suradnje i kreativnosti

Lavići – ubacivanje pompona po boji. Razvoj vještine baratanja predmetom i usvajanje osnovnih boja.Zečići – završetak izrade puzzle, poticanje djetetovih logičkih sposobnosti, te finih motoričkih vještina, rješavanje problema