• Lavići – šaranje flomasterima po papiru, poticanje na kreativno izražavanje različitim tehnikama vježbajući pri tome finu motoriku šake i prstiju držeći flomastere.

Lavići – slobodna igra i međusobna suradnja djece u centrima dnevnog boravkaŽirafice – senzoričke visilice u boji. Istraživanje osobine predmeta (tekstura, boja, oblik, tvrdoća) osjetilom opipa i vidom. Razvijanje sposobnosti uočavanja veza i odnosa među predmetima.