• Lavići – slobodna igra i međusobna suradnja djece u centrima dnevnog boravka

Lavići – igra u parku kinetičkim pijeskom. Poticanje razvoja fine motorike i senzorike, djelovanje pijeska na socio-emocionalni razvoj zbog svojih umirujućih i opuštajućih svojstva na dijete.Lavići – šaranje flomasterima po papiru, poticanje na kreativno izražavanje različitim tehnikama vježbajući pri tome finu motoriku šake i prstiju držeći flomastere.