• Lavići – spiralna spuštalica Poticati na razvoj fine motorike, usvajanje osnovnih boja te poticaj na razvoj pozornosti.

Lavići – istraživanje senzornih boca na svjetlećem stolu. Poticaj razvoja senzorike, slušne i vizualne percepcije.Lavići – ubacivanje kockica u rupu. Poticaj koordinacije oko – ruka, logičkog zaključivanja i zajedništva.