• Lavići – istraživanje senzornih boca na svjetlećem stolu. Poticaj razvoja senzorike, slušne i vizualne percepcije.

Ribice – pogodi zagonetku, poticanje na razvoj strpljenja, koncentracije, zapažanja, logičkog razmišljanja i pamćenja.Lavići – spiralna spuštalica Poticati na razvoj fine motorike, usvajanje osnovnih boja te poticaj na razvoj pozornosti.