• Ribice – pogodi zagonetku, poticanje na razvoj strpljenja, koncentracije, zapažanja, logičkog razmišljanja i pamćenja.

Ribice – Months of the year; kids are introduced to the names and order of the twelve months. Looking at pictures of different seasons and how the environment typically changes.Lavići – istraživanje senzornih boca na svjetlećem stolu. Poticaj razvoja senzorike, slušne i vizualne percepcije.