• Lavići – ubacivanje kocki u rupu, poticanje razvoja logičkog zaključivanja, razvoj koncentracije i pažnje te pozitivne slike o sebi

Ribice engleski – Let’s name our clothes & accessoriesLavići – završetak istraživanja jesenskih plodova kroz likovnu aktivnost na temu – Bundeva. Poticaj razvoja likovnog izražavanja, fine motorike i koncentracije