• Ribice engleski – Let’s name our clothes & accessories

Ribice – putem likovne radionice obilježili smo Svjetski dan ljubaznostiLavići – ubacivanje kocki u rupu, poticanje razvoja logičkog zaključivanja, razvoj koncentracije i pažnje te pozitivne slike o sebi