• Lavići – zajednički rad odgojitelja i djece – izrada balona u boji te učenje i imenovanje boja

Lavići – ubacivanje loptica i razvrstavanje prema osnovnim bojamaObjava vezana uz koronavirus COVID-19