• Leptirići – izbor, odlučivanje i stvaranje navika odvajanja, razvrstavanja otpada te ponavljanje usvojenog.

Žirafice – slaganje parova sa slikama emocija. Poticanje na razmišljanje i prepoznavanje emocija.Frfići – mozgalići – poticanje na uočavanje i povezivanje međuodnosa u zadatcima, nastavljanje zadanog niza – brain gym.