• Frfići – mozgalići – poticanje na uočavanje i povezivanje međuodnosa u zadatcima, nastavljanje zadanog niza – brain gym.

Leptirići – izbor, odlučivanje i stvaranje navika odvajanja, razvrstavanja otpada te ponavljanje usvojenog.Ribice – domino line-up preschool math activity.