• Ribice – domino line-up preschool math activity.

Frfići – mozgalići – poticanje na uočavanje i povezivanje međuodnosa u zadatcima, nastavljanje zadanog niza – brain gym.Ribice – Practice sensory perception and fine motor skills through an engaging game.