• Leptirići – obilježavanje spomen čina I u mom gradu Vukovar svijetli

Bubamare i Zečići – Prometni centar, poticanje na zajedničku igru i suradnju između starije i mlađe djeceLeptirići – poticanje kreativnosti i stvaralaštva izradom portreta od prirodnih materijala