• Leptirići – poticanje kreativnosti i stvaralaštva izradom portreta od prirodnih materijala

Leptirići – obilježavanje spomen čina I u mom gradu Vukovar svijetliLeptirići engleski – assemble puzzle based on color