• Ribice – pričanje priče na zadanu sliku, poticanje na govor, bogaćenje rječnika, razvoj mašte i kreativnosti

Ribice – matematička umetaljka, zbrajanje i oduzimanje do 10, razvoj logičkog razmišljanja, usvajanje matematičkih vještinaRibice – usvajanje nove likovne tehnike grataž, tema Uskršnje jaje, razvoj samostalnosti, kreativnosti i spretnosti