• Ribice – usvajanje nove likovne tehnike grataž, tema Uskršnje jaje, razvoj samostalnosti, kreativnosti i spretnosti

Ribice – pričanje priče na zadanu sliku, poticanje na govor, bogaćenje rječnika, razvoj mašte i kreativnostiRibice – vremenska orijentacija, dani u tjednu, razvoj logičkog razmišljanja i vremenske orijentacije u odnosu na danas