• Ribice – vremenska orijentacija, dani u tjednu, razvoj logičkog razmišljanja i vremenske orijentacije u odnosu na danas

Ribice – usvajanje nove likovne tehnike grataž, tema Uskršnje jaje, razvoj samostalnosti, kreativnosti i spretnostiUpisi