Upisi

27.04.2018.
 • Dječji vrtić FrFi raspisuje upise u novu pedagošku godinu

  Zahtjev za upis potrebno je predati u Tajništvo objekta Jarun ili poslati na adresu objekta Jarun zemaljskom poštom (Jarun 50, Zagreb).

  Po objavi rezultata potrebno je niže navedenu dokumentaciju predati u cijelosti (osim Zahtjeva za upis koji je prethodno predan):

  Dokumentacija koja nije ispunjena u cijelosti, odnosno nije predana u cijelosti, neće se razmatrati (odbijen upis).
  • Zahtjev za upis djeteta u vrtić (download)
  • Preslika rodnog lista djeteta
  • Potvrda o prebivalištu djeteta
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja / skrbnika djeteta
  • Potvrda o radnom statusu roditelja / skrbnika (e-mirovinsko)
  • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
  • Preslika zdravstvene iskaznice djeteta
  • Preslika kartona cijepljenja djeteta
  • Zahtjev za sufinanciranje s pripadajućim privolama redovitog programa u vjerskim i privatnim predškolskim ustanovama u Gradu Zagrebu 2023., (download) s pripadajućom dokaznom dokumentacijom:
  • - Dokaz o prihodima u prethodnoj godini (prihvaćaju se isključivo Potvrda o visini dohotka i primitaka preuzeto iz sustava e-građani ili osobno u ispostavi Porezne uprave - primjer)
  • - Dokaz o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva (navedenih u Zahtjevu za sufinanciranje / Izjavi o članovima zajedničkog kućanstva)
  • - Izjava o nedostavljanju dokaza (samo za roditelje / skrbnike koji ne žele dostaviti Potvrde o visini dohotka i primitaka i dodatne olakšice za roditelje / skrbnike djeteta), ovdje
  •  Ukoliko ste korisnik stambenog kredita za nekretninu na kojoj imate prijavljeno prebivalište ili ste u najmu stana, za dodatne olakšice potrebno je dostaviti:
  • - Potvrdu Banke o uplaćenim ratama stambenog kredita / otisnute dokaze o uplatama najamnina u prethodnoj godini
  • - Kopija Ugovora o stambenom kreditu / Kopiju Ugovora o najmu

  Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu, roditelj / skrbnik je obavezan

  • Ispisati dijete iz vrtića u koje je eventualno prethodno bilo upisano te nam u tu svrhu predati ispisnicu
  • Obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor sa stručnim timom Dječjeg vrtića
  • Potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o ostvarivanju programa
Ribice – vremenska orijentacija, dani u tjednu, razvoj logičkog razmišljanja i vremenske orijentacije u odnosu na danasLeptirići – boravak na zraku, traženje i pronalazak puža, promatranje i opisivanje, briga za njega, razvoj empatije i brige za druge