• Prijateljstvo u predškolskoj dobi

   

   

  Igra kao temelj za prijateljstvo

  Igranje s vršnjacima ključno je za razvoj socijalnih, emocionalnih i kognitivnih vještina. Kroz igru djeca razvijaju empatiju, vještine dijeljenja, rješavanja nesuglasica i konflikata te uče mehanizme nošenja s ljutnjom ili agresijom. Tijekom zajedničke igre dakle, djeca razvijaju vještine koje će im biti potrebne za izgradnju prijateljstava s vršnjacima.

   

  Prijateljstva u vrtićkoj dobi

  Prijateljstvo se definira kao uzajamna želja za interakcijom koju karakterizira komplementarnost i reciprocitet tijekom igre kao i dijeljenje ugodnih emocija (Howes, 2009). Prijateljstva u vrtićkoj dobi često su kratkotrajna pa mogu trajati samo nekoliko dana ili tjedana. S dobi, dječja prijateljstva postaju čvršća i dugotrajnija a djeca postaju selektivnija pri izboru prijatelja. U predškolskoj dobi djeca biraju prijatelje na temelju spola, zajedničkih interesa, sličnih kognitivnih sposobnosti itd. Također, češće za prijatelje biraju onu djecu koja su empatična, koja rado dijele igračke, pokazuju prosocijalno ponašanje i pružaju utjehu.

   

  Važnost prijateljstava

  Kroz vršnjačka prijateljstva djeca razvijaju ideje, dijele informacije, jačaju svoje socio-emocionalne vještine te se, što je najvažnije, zabavljaju. Istraživanja pokazuju da ona djeca koja su u predškolskoj dobi izolirana od strane vršnjaka te teško uspostavljaju odnose imaju veću vjerojatnost razvijanja osjećaja anksioznosti, depresivnosti, usamljenosti te češće pokazuju znakove nezrelog socijalnog ponašanja. Također, djeca koja su u vrtiću ostvarila pozitivne i ugodne odnose s vršnjacima, imaju pozitivniji stav prema školi te bolji akademski uspjeh.

   

  Međutim, uspostavljanje prijateljstava nije lako. Ono zahtjeva mnoge socijalne i individualne vještine te često i naporan rad.

   

  Što vrtić može učiniti?

  Zadatak dječjeg vrtića je osigurati dovoljno vremena i aktivnosti koje omogućavaju zajedničku igru i suradnju djece. Odgojitelji/ce mogu opažati odnose unutar skupine te identificirati djecu koja otežano uspostavljaju prijateljstva. U suradnji sa stručnim suradnicima i roditeljima, trebaju poticati razvoj onih vještina koje olakšavaju uspostavu prijateljstava ali i njihovo održavanje.

   

   

  Kako pripremiti dijete na prijateljske odnose?

  – Potaknite dijete na korištenje socijalnih vještina – na dijeljenje, suradnju, pokazivanje empatije i brige za vršnjake

  – Naučite djecu kompromisu – potaknite dijete da razumije kako se nesuglasice mogu riješiti bez da je jedno dijete pobjednik a drugo gubitnik, da postoje dogovori u kojima su oba djeteta zadovoljna

  – Zadajte mu zadatke koji uključuju brigu – primjerice da pomogne mlađem djetetu obući cipele, da postavi stol za cijelu obitelj, da nahrani obiteljskog kućnog ljubimca

  – Razgovarajte o prijateljstvima – potičite dijete da osvijesti koji su mu prijatelji najdraži, s kime se najviše voli igrati i zašto. Dijete će tako postati svjesnije koje karakteristike su mu važne kod izbora prijatelja.

   

  Howes, C. (2009). Friendship in early childhood. Handbook of peer interactions, relationships, and groups, 180-194.

  Woolfston, R.C. (2004). Bistro dijete – Razumijevanje i poticanje razvoja vašeg djeteta. Zagreb: Educa.

Senzorna integracijaRazvojni strahovi