• Zečići – upoznavanje s domaćim životinjama, memory na zadanu temu, uparivanje i prepoznavanje životinja.

Zečići – rad na projektu Boje i oblici – pokaži i potraži. Traženje predmeta u određenoj boji u našem okruženju.Žirafice – rad na projektu `Boje`. Nizanje kockica prema zadanoj boji.